NÅGRA ORD från webmaster
  ScreenGallery är ett projekt som var som mest verksamt 2000 - 2002. Under den tiden togs screenshots av allehanda sajter. Ett urval av dessa finns presenterade här på sajten.
  Sedan februari 2002 uppdateras inte SG längre, men finns kvar på den här adressen som ett "tidsdokument" hur det har sett ut förut.
  Kanske kommer ScreenGallery att starta upp igen, men det får tiden utvisa...

      // Lars N, 2004-10-10