Evreka
Sedan Telia:s "altavista.telia.se" övergick till "Evreka.com" har det inte skett så mycket på sidan. Dock har det tillkommit nyheter såsom "nyhetssök", "Sök efter nyheter från över 40 källor" samt "Snabbsök".
2000-03-15
2000-10-14

Skriv gärna i gästboken så att jag får veta vad Du tycker om ScreenGallery!