Altavista
Altavista har funnits på nätet sedan internets nybörjarår. När de kända fjällen byttes ut mot en ny logotype under år 2000 tyckte jag att mycket av Altavistas "charm" försvann. Nu har dock fjällen åter tagits i bruk. Tack för det!
1996-10-22
1997-04
2000-03-15
2000-08-22
2001-03-03
Image-map  Laddar om hela ScreenGallery Klicka för att skicka ett webbmail till lars.n@home.se